Monday, October 31, 2011

Promovimin e publikacionit DORACAKU GAZETARESK


Të nderuar,

Civil Media, njësia organizative e Civil – Qendrës për Liri, dhe Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë kanë nderin t’Ju ftojnë në

Promovimin e publikacionit DORACAKU GAZETARESK
më 1 nëntor (e martë), në Klubin e Gazetarëve të Maqedonisë, në orën 11.30

Publikacionin Doracak gazetaresk e përgatiti redaksia e Civil Media, në bashkëpunim me Shoqatën e Gazetarëve të Maqedonisë, si dhe me asociacione gazetareske dhe shtëpi mediale nga Norvegjia, Gjermania dhe Britania e Madhe.
Qëllimi i publikacionit është që gazetarët, redaktorët dhe të angazhuarit e tjerë në sferën e mediumeve t’i përkujtojë për rregullat themelore profesionale, për rolin dhe vlerat e profesionit – parimet etike, integritetin e gazetarit, kodeksin gazetaresk dhe praktikat e mirësjelljes.
Projektin Doracaku gazetaresk financiarisht e përkrahu Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë.
Projekti është pjesë e Programit vjetor të Civil – Qendrës për Liri, të përkrahur nga Programi Civica Mobilitas, financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), implementuar nga Qendra për Zhvillim Institucional (CIRa).

Jeni të mirëseardhur

Xhabir M. Ceralla
Risto Popovski
Naser Selmani
Kryetar i Civil
Projekt Menaxher
Kryetar i SHGMInformata:
Sonja Eftovska
Admin. dhe komunikime
Civil – Qendra për Liri
02/5209176

No comments:

Post a Comment