Thursday, June 23, 2011

BASHKOJUNI TENTIMEVE KUNDËR DHUNËS ME ARMË


Fjalim nga Xhabir M. Deralla, krzetarë i Civil-it
Kriza e fillimit të shekullit 21 është kriyë e humanitetit. Rritja e dhunës dhe shkelja e të drejtave të njeriut janë të tmershme. Armët janë mjeti kryesor i djallëzimit të qytetëruar. Kur armët flasin, demokracia, liria dhe të drejtat e njeriut ngushtohen deri në zhdukje.
Luftërat, krimi, urrejtja, dhuna, gjymtimi, dhunimi dhe terori në mbarë botën kryhet me armë të vogla. Shiu i rëndë i plumbave për çdo ditë merr jetë. Mbretërit e luftrave dhe shpërndarësit e vdekjes rrisin malin e tyre të pasurisë në shpinën e të varfërve dhe njerëzve të manipuluar.
Administrata në gjithë botën prodhojnë marëveshje dhe legjislacion në njërën anë dhe armë të lehta dhe të rënda në anën tjetër. Ato janë të mëdhenjë dhe të fuqishëm, ato do të rriten akoma dhe do të forcohen edhe më tepër në qoftë se pjesa më e madhe e botës nuk reagon.
Bashkohuni në tendencën e gjatë për tejkalimin e tmerrit të sotëm.. Mvaret nga ju, qytetarë të mij, ti thoni jo armëve dhe dhunës, ti thoni jo qeverisjes hipokrite dhe shërbëtorëve të mizerisë. Është e drejtë e patjetërsueshme të jetohet në shoqëri të lirë.
Duhet shumë kohë dhe energji të zotohemi, duhet përgjegjësi dhe sinqeritet, mund personal dhe sacrifice ti jepet fund dhunës, të ndërtojmë një shoqëri të lire.

No comments:

Post a Comment